Brdr. Pedersen AS har eksisteret siden 2002 og startede op med formålet, at gennemføre hoved- og totalentrepriser. Firmaet blev stiftet som en form for overbygning på 2 eksisterende firmaer - et murerfirma og et entreprenørfirma. Begge firmaer er i dag en integreret afdeling af Brdr. Pedersen AS.

Firmaets speciale er projektledelse. Dette udtrykker sig i, at samarbejdspartnere oplever en gnidningsløs gennemførelse af projekterne, hvor det prioriteres højt, at projekterne afleveres til tiden og med meget få mangler.

Det har på mange områder været et direkte styringsredskab at være modsætningsstykke til mange af de fordomme, branchen har været belastet af i årevis. Det har blandt andet givet sig til udtryk i, at vores samarbejdspartnere har fået en positiv overraskelse, når diverse kontoen og vinterforanstaltningskontoen skulle gøres op ved byggeriets afslutning. Vi tjener pengene på en god projektgennemførelse og ikke på ekstraarbejder.

Disse forholdsvis simple faktorer har været klart medvirkende til, at firmaet har kunnet ekspandere både omsætnings- og indtjeningsmæssigt. Dette ganske simpelt fordi, vores kunder igen og igen er vendt tilbage med nye projekter.

Strukturen i den interne organisation hos Brdr. Pedersen AS er meget flad og dermed meget dynamisk. I spidsen af hvert projekt er tilknyttet hhv. en byggeleder og en projektchef. Det giver topengagerede medarbejdere, som alle føler et stort medejerskab og et ansvar for vores projekter.


Smedevej 10     •     4840 Nr. Alslev     •     T: 54 44 38 81     •     F: 54 44 30 81      •      kontakt@brdr-p.dk