Kulsbjerg Skole

Skolevej 1

4773 StensvedByggesag:

Renovering af kommunal folkeskole


Bygherre:

Vordingborg Kommune


Sags type:

Hovedentreprise


Pris:

Kr. 8.325.000,-


Byggeperiode:

03.06.2013 - 31.10.2014


Beskrivelse:

Ombygningen indebærer etablering af større klasselokaler, nyt hjemkundskabslokale, nyt musiklokale, renovering af ekst. fysiklokale samt flytning af funktioner, deriblandt administration, faglokaler og teamsrum (lærerværelser).


Der indskydes et dæk i skolens nuværende aula og gymnastiksal for et pædagogisk læringscenter. Der etableres adgang i mellem de to etager ved en halvcirkulær trappe, og derudover vil der være direkte adgang til den øvrige gymnastiksal, nu aktivitetsrum, vha. en trappe der ved arrangementer desuden kan fungere som tribune.


Arkitekt:

Jesper Øager Jensen ApS


Ingeniør:

Bjerager & Kristensen ApS


Smedevej 10     •     4840 Nr. Alslev     •     T: 54 44 38 81     •     F: 54 44 30 81      •      kontakt@brdr-p.dk